MEDDRUŠTVENA VAJA S PGD GORENJA VAS

29.5.2009 v večernem času smo se na območju Gorenje vasi udeležili meddruštvene vaje s PGD Gorenja vas na kateri je sodelovalo 12 operativcev iz našega društva. Namen vaje je bil usposabljanje članov in preveriti meddruštveno sodelovanje in delovanje v skupnih akcijah.