vodstvo

UPRAVNI ODBOR

PAVŠIČ MITJA - predsednik
PETERNELJ BOŠTJAN – poveljnik
PETERNELJ TOMO – podpredsednik
ERŽEN JANEZ - podpoveljnik
BAJT MARKO -(Podj.Brdo) - referent za mladino
KLEMENČIČ SIMONA - referent za članice
MORE MILAN - referent za veterane
PAVŠIČ SANDI – član
BAJT EDI – član
ŠIFRAR JEREB MOJCA – tajnik
PAVŠIČ JOŽICA - blagajnik

 
NADZORNI ODBOR

TELBAN LOVRO – predsednik
PAVŠIČ BRANKO - član
ŠIFRAR LENART – član

ČASTNO RAZSODIŠČE

MORE ANTON st. – predsednik
KRŽIŠNIK VIKTOR – član
TELBAN NEVENKA – član