Namenjanje dela dohodnine za PGD Sovodenj

 

 

PGD SOVODENJ

Sovodenj 13

4225 Sovodenj

OBVESTILO

o možnosti namenitve dela dohodnine za dejavnost našega gasilskega društva

Vse občane obveščamo, da lahko v skladu z Zakonom o dohodnini zahtevate, da se 0,5 % vaše dohodnine, ki jo boste plačali državi, namenite za dejavnost PGD Sovodenj.

Zakonodaja namreč določa, da se lahko do 0,5 % vaše dohodnine, ki bi sicer polnila proračun Republike Slovenije, nameni za sofinanciranje splošno koristnih namenov (humanitarni, ekološkimi, invalidskimi nameni, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ...), skratka za dejavnosti, ki se opravljajo v okviru rezidentov Republike Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti. S posebnim zakonom je tem dejavnostim določena vloga javnega interesa. Med te dejavnosti spada tudi dejavnost PGD Sovodenj.

V primeru, da ste pripravljeni nameniti del vaše dohodnine za dejavnosti PGD Sovodenj, Vas naprošamo, da izpolnite priložen obrazec:

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo

in sicer:

v levi zgornji kot vpišete s tiskanimi črkami vaše ime in priimek, naslov vašega stalnega prebivališča (naselje, ulica in hišna številka), poštno številko in ime pošte ter vašo davčno številko.

V obrazec pod rubriko:

- ime in naziv upravičenca vpišite: PGD SOVODENJ

- pri davčni številki upravičenca vpišite: SI 93710046

- pri odstotku (%) vpišite eno od možnosti, ki jih zakon predvideva
in sicer: 0,5% (lahko tudi 0,4 ali 0,3 ali 0,2 ali 0,1%).

če zahteve še niste podali Vas prosimo, da pravilno izpolnjen in podpisan obrazec oddate na vaš pristojni davčni urad.

Čeprav ste vašo zahtevo za namenitev dela dohodnine že oddali, se lahko kadarkoli (do konca leta za tekoče leto) premislite in oddate davčnemu organu novo zahtevo.

V primeru, da se boste odločili za nakazilo donacije PGD Sovodenj, se vam že vnaprej zahvaljujemo in vam obljubljamo, da bodo sredstva namensko porabljena za nabavo opreme za zaščito in reševanje in usposabljanje operativnih gasilcev.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!