DEŽURSTVO V ORODJARNI

18.08.2012 10:00
18.08.2012 12:00

Voznika:

- Viktor KRŽIŠNIK in Grega TELBAN

Gasilca:

- Jure HOMEC in Štefan LIKAR

Pripravnik:

- Peter DEMŠAR