Intervencije od leta 2001 do vključno leta 2011

LETO 2001
15.04.2001 – Intervencija v Karantovš v Stari Oselici –
zamašen vodovod
05.10.2001 – Požar pri Pagonu v Novi Oselici
23.11.2001 – Požar v Šoli na Trebiji
 
LETO 2002
28.01.2002 – Dimniški požar pri Milanu Martinčiču v Koprivniku
25.02.2002 – Dimniški požar pri Oblaku v Stari Oselici
31.03.2002 – Požar pri Kosu v Podlanišču
14.07.2002 – Požar na gospodarkem poslopju pri Kotnkarju v
Cerkljanskem vrhu
09.08.2002 – Požar na kozolcu v Karantovš v Stari Oselici

LETO 2003
23.03.2003 – travniški požar v Podlanišču
28.03.2003 – Dimniški požar na Fužinah
13.05.2003 – Udeležba pri reševanju prometne nesreče pri
Termopolu
27.06.2003 – Zagorel hlev v Kocjanovš v Jaznah- udar strele
19.07.2003 – zagorelo gospodarsko poslopje pri Jesenovcu v
Stari Oselici – električna napeljava


LETO 2004
18.03.2004 – Požar v stanovanjski hiši pri Sovodnkarju
17.08.2004 – Čiščenje vozišča na relaciji Buck – Lanišer v
Koprivniku
31.10.2004 - Reševanje pri poplavah na območju KS Sovodenj
01.11.2004 – Črpanje vode pri Slabe Jožetu v Podjelovem Brdu
11.12.2004 - Dimniški požar v zadružnem domu

LETO 2005
03.05.2005 – Požar na tovornem vozilu
29.06.2005 – odpravljanje posledic neurja (pokrivanje streh) v
Lomatovšah v Jaznah, pri Srednkarju
v Lanišah in Škrpetarju v Koprivniku
19.07.2005 – Odpravljanje posledic po neurju (prekrivanje
strehe) v Lomatovšah v Jaznah
19.07.2005 – Požar na gospodarskem poslopju pri Vrhovcu v
Stari Oselici – samovžig sena
22.07.2005 – Požar na kozolcu pri Vrhovcu v Stari Oselici –
udar strele
29.10.2005 – Požar na gospodarskem objektu pri zabivškarju v
Jaznah – samovžig stelje

LETO 2006
25.08.2006 – Požar na gospodarskem poslopju pri Veharčenu v
Cerkljanskem vrhu
25.10.2006 – Požar v silosu podjetja Lesgal na Sovodnju

LETO 2007
 
15.03.2007 – Travniški požar pri Bašlu v Jaznah
18.09.2007 – Požar v baraki pri domačiji v Koludrovšeh v
Jaznah
24.09.2007 – Pomoč pri odpravljanju posledic poplav v
Železnikih

LETO 2008
25.01.2008 – S strani občanov smo ob 01.00 uri prejeli obvestilo, da je v Stari Oselici pri domačiji Francija BURNIK nekaj gori. Ob prihodu na kraj smo ugotovili, da je gospodar kuril smrekove veje in našega posredovanja ni potreboval. Posredovalo gasilcev z GVC-1 in GV-1.

17.05.2008 – (RECO – pozivniki) Obveščeni smo bili, da je na domačiji Frančiške PREZELJ v Cerkljanskem Vrhu prišlo do dimniškega požara in da gori tram ob dimniku. Na kraj smo prispeli z GVC-1 in GV-1 z 10-mi operativci. Tleči tram smo pogasili in počakali na prihod članov PGD Planina – Čeplez, kateri pokrivajo omenjeno območje.

05.08.2008 – (RECO-pozivniki) Obveščeni smo bili, da ob regionalni cesti Trebija – Sovodenj v naselju Hobovše gori osebno vozilo. Izvozili smo z GVC-1 in GV-1 ter 5-imi operativci.
Zaradi nedelovanja oziroma slabe pokritosti s signalom za pozivnike so na kraj prej prišli gasilci PGD Trebija, kateri so že začeli z gašenjem. Do požara je prišlo v katalizatorju osebnega vozila.

05.12.2008 – (RECO- telefonski poziv) Obveščeni smo bili, da meteorna voda ogroža stanovanjsko hišo Francija TROHA v Stari Oselici. Izvozili smo s GV-1 in tremi operativci. Posredovanje ni bilo potrebno.

11.12.2008 – (telefonski poziv) Obveščeni smo bili, da je pri »Kočarju« v Hobovšah zaradi večdnevnega deževja prišlo do posedanja zemljišča in da se bo verjetno sprožil zemeljski plaz.
Izvozili smo z GV-1 in dvema operativcema. Na kraju smo ugotovili, da se vidi plazenje zemlje v širini približno 45 metrov in dolžini približno 80 metrov. Na nekaterih mestih se je zemlja sesedla za 50 cm. Obveščene so bile pristojne službe. Do ogroženja stanovanjskih objektov k sreči ni prišlo.
 
LETO 2009
 
28.03.2009 ob 15.12 uri (RECO-pozivniki)
Preko pozivnikov smo dobili poziv, da gori ostrešje stanovanjskega objekta na naslovu Sovodenj 1.
Izvozili smo z GV-1 in GVC-1 ter 12 operativci.
Do požara je prišlo zaradi dotrajane elektrišne inštalacije. Na kraj je prišlo tudi 20 operativcev PGD Trebija z GV in GVC.
Zaradi hitrega ukrepanja večja materialna škoda ni nastala
 
26.6.2009 ob 12.24 uri (RECO-pozivniki)
Preko pozivnikov smo dobili poziv, da gori hlev v Stari Oselici št. 20.
Izvozili smo z GV-1 in GVC-1 ter 15 operativci.
Do požara, katerega je pogasil že gospodar je prišlo zaradi udara strele. Na kraj je prišlo tudi 15 operativcev PGD Trebija in 14 operativcev PGD Gorenja Vas, katerim pa posredovanje ni bilo potrebno.
Zaradi hitrega ukrepanja gospodarja večja materialna škoda ni nastala.
 
28.8.2009 ob 1.21 uri (RECO-pozivniki)
Preko pozivnikov smo dobili poziv, da gori stanovanjska Hiša na naslovi Hobovše št. 4.
Izvozili smo z GV-1 in GVC-1 ter 15 operativci.
Do požara je prišlo (neuradni podatki) zaradi cigaretnega ogorka. V požaru je bila ena oseba (stanovalec) tudi telesno poškodovan, dve pa sta se zastrupili z ogljikovim monoksidom in sta bili odpeljani na opazovanje v bolnico.
Na kraj je prišlo tudi 11 operativcev PGD Trebija.
Na in v objektu je nastala večja materijalna škoda.
 
26.11.2009 ob 0.35 uri (RECO-pozivniki) Preko pozivnikov smo dobili poziv, da gori stanovanjska Hiša na naslovu Sovodenj št. 2. Izvozili smo z GV-1 in GVC-1 ter 26 operativci. Do požara je prišlo (neuradni podatki) zaradi dotrajane električne napeljave. V požaru je nastala večja materialna škoda k sreči pa nobeden od stanovalcev ni bi poškodovan.
Na kraj je prišlo tudi 16 operativcev PGD Trebija in 14 operativcev PGD Gorenja vas.
(nekaj slik)
LETO 2010

15.1.2010 ob 17.51 uri (telefonski poziv) Preko telefona operativca smo dobili poziv, da so se vnele saje v dimniku na naslovu Podjelovo brdo št. 1. Izvozili smo z GVC-1 in 5 operativci. Do požara je prišlo zaradi nepopolno očiščenega dimnika (neuradni podatki).
Na in v objektu škoda ni nastala.
 
28.3.2010 ob      uri (RECO-pozivniki) smo dobili poziv, da gori v dimniku v Hobovšah "pri Pajklcu". Izvozili smo z GVC-1 in GV-1 in 16 operativci. V dimniku so se vnele saje. Materijalna škoda ni nastala.
 
20.6.2010 ob      uri (telefonski poziv občana) nas je za pomoč prosil občan iz Cerkljanskega vrha, kjer je pod cesto zaradi razmočenega terena zlezel avtobus. Izvozili smo z GVC-1 in tremi operativci. Avtobus smo izvlekli izpod ceste. Materialne škode ni bilo.
 
23.7.2010 ob    uri (telefonski poziv) nas je občan obvestil, da je v Javorjevem dolu pri kurjenju ogenj ušel iz nadzora in da se širi po podrati v gozd. Izvozili smo z GVC-1 in štirimi operativci. Pogorelo je približno 200 m2 podrasti.
 
18.9.2010 ob    uri (RECO-pozivniki) smo bili obveščeni, da je zaradi narasle vode ogrožena stanovanjska hiša na naslovu Sovodenj 1. Voda ni ogrožala stanovanjske hiše. Preventivno smo postavili protipopavne vreče. Sodelovalo je devet operativev z GV-1.
 
1.11.2010 ob     uri (telefonski poziv) smo bili s strani krajana obveščeni, da je vozilo zapeljalo v potok v naselju Koprivnik in se je prevrnilo na streho. Voznik ni bil poškodovan. Izvozili smo z GVC-1 in petimi operativci. Skupaj z gasilci PGD Škofja Loka smo vozilo izvlekli iz potoka.
 
28.11.2010 ob    uri (RECO-pozivniki) smo bili obveščeni, da je na cesti Sovodenj - Kladje zaradi obilnega sneženja drevo padlo na cesto in pretrgalo električni kabel. Izvozili smo z GVC-1 in GC-1 ter 8 operativci. Na kraju smo drevo , ki je ovirali promet odstranili z vozišča. Električni kabel pa ni bil poškodovan. Bil je samo snet z el. droga.
1.12.2010 ob   uri (telefonski poziv) nas je poklical voznik osebnega vozila in prosil za pomoč pri izvleki vozila izpod cestišča na cesti Sovodenj - Jazne. Izvozili smo z GVC-1 in GV-1 ter 5 operativci.
 
15.15.2010 ob   uri (telefonski poziv) nas je poklical občan in povedal, da je v drevo, ki je padlo na cesto Sovodenj - Kladje trčil voznik osebnega vozila. Izvozili smo z GVC-1 in GV-1 ter 4 operativci. Podrto drevo smo odstranili z vozišča.
 
2011